Artiklar

Omfattande strejk på posten i Finland

Omkring 9 000 anställda vid Posten i Finland gick i strejk i morse

Sekotidningen, 11 november 2019

Läs artikel

Sorg är ingen sjukdom

Hufvudstadsbladet, 2 november 2019

Läs artikel

Finland satsar på tvåspråkiga nödoperatörer

Samverkan 112, 20 oktober 2019

Läs artikel

“Svenskfinland lider brist på högklassig ekonomijournalistik”

Journalisti, 19 september 2019

Läs artikel

Stora lönesänkningar finska postens strategi

Sekotidningen, 12 september 2019

Läs artikel

Irland är tågluffarens land

Hufvudstadsbladet, 1 september 2019

Läs artikel

“Mer förtroende mellan regeringen och arbetstagar­organisationerna”

Höjd sysselsättningsgrad och skolplikt för gymnasiet samt yrkesskola. Det är några av punkterna i det program den tillträdande finländska regeringen presenterade på måndagen. Tjänstemännens centralorganisation…

Arbetsvärlden, 3 juni 2019

Läs artikel

Tora Wall kan historierna om skogens väsen

Folkloristen Tora Wall trivs som bäst när hon får berätta om seder och traditioner. Snart disputerar hon på en trollskog i Hälsingland. Avhandlingen kretsar kring…

Universitetsläraren, 15 april 2019

Läs artikel

Hungrig I St. Peterburg?

Jag kan ha varit 13, max 14 år gammal, när jag på Stadsbiblioteket i Jönköping första gången höll i ett exemplar av tidningen Pravda. Upplevelsen…

Hufvdstadsbladet, 17 januari 2019

Läs artikel

Tjeckiske Jan är expert på finlandssvensk litteratur

Nu finns den finlandssvenska litteraturens historia till- gänglig för en tjeckiskspråkig publik. Trots att det skri- vits mycket om nordisk litteratur på tjeckiska saknade universitetslektor…

Hufvudstadsbladet, 15 januari 2019

Läs artikel

Frustrerade finska forskare söker sig oftare till Sverige

Antalet universitetslärare och forskare som lämnat Finland till förmån för Sverige har närmast fördubblats på sex år. Våra politiker har behandlat universiteten ganska hårdhänt, säger…

Universitetsläraren, 20 december 2018

Läs artikel

Statsministerns nya bud får facken att pausa strejken

Hotet om en strejkvåg på den finländska arbetsmarknaden avbryts, åtminstone tillfälligt. Regeringen har bjudit in arbetsmarknadsparterna till överläggningar kring reglerna för uppsägning. Enligt STTK:s ordföranden…

Arbetsvärlden, 29 oktober 2018

Läs artikel