Översättningar

Jag sysslar sedan våren 2020 med översättningar från finska till svenska. Hittills har en barnbok kommit ut med titeln “Elis vill göra en resa till månen”, författad och illustrerad av finskan Tita Rossi. Du ser omslaget på bilden härintill.

Den 9 november på kvällen är det release-party på restaurang Zinnkeller i Helsingfors för andra boken om Elis, betitlad Elis Julbok. Bland annat kommer jag att läsa första delen av boken i min svenska översättning. Sedan läser översättarkollegan Robin andra halvan av boken, i sin engelska översättning.