Översättningar

Jag sysslar sedan våren 2020 med översättningar från finska till svenska. Hittills har en barnbok kommit ut med titeln “Elis vill göra en resa till månen”, författad och illustrerad av finskan Tita Rossi. Du ser omslaget på bilden härintill.

En tjockare managementbok ligger, förhoppningsvis, i pipeline. Till det kommer en nyligen avslutad översättning av en finskspråkig historisk roman.

Min tanke är att eventuellt framöver en smula ägna mig åt professionellt översättande från finska till svenska, dock snarare exempelvis tidningsartiklar etcetera eftersom översättande av böcker är gargantuanska projekt.

Till charmen med översättande hör, att man lär sig en hel massa nytt. Jag har i ungefär 30 år (varav de senaste 25 i Finland) hållit på med finska, ändå märker jag dagligen hur otroligt rikt det språket är. Lexika och goda finlandssvenska vänner är till stor hjälp.

Största fördelen är kanske ändå att i 40 år ha jobbat som professionell journalist, det vill säga att ha mycket stor vana vid att producera svenskspråkig text.