Pippi på planet

20 juni 2020

Jag läser i ett rikssvenskt blad att Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby öppnar upp. Enligt plan ska det ske den 17 juni, när detta läses är verksamheten då alltså redan igång.
Parken är stor som 25 fotbollsplaner och det känns ju betryggande i dessa tider.
Att Astrid Lindgrens böcker fått en enorm spridning och översatts till en massa språk, är väl ett konstaterande nästan i klass med att påven är katolik.
Själv minns jag, hur jag för åtskilliga decennier sedan kom över ett exemplar av isländska tidningen Morgunbladid. Bland bioannonserna fanns en bild på en fräknig ung dam vid namn Lína Langsokkur.
Kunskap är ju som bekant aldrig tung att bära, och tack vare internet kan jag här och nu meddela att hennes fullständiga, isländska namn är Sigurlína, Rúllugardína Nýlendína, Krúsimunda Efraímsdóttir Langsokkur.
Någon gång under samma period stavade jag mig igenom boken My všechny děti v Bullerbynu av Astrid Lindgrenová. Berättar jag att en annan i Tjeckien uppmärksammad författare är Märta Tikkanenová, kan du nog lista ut vilken bok den ”bullriga” titeln ovan syftar på.
Att läsa barnböcker på främmande språk, är ganska fiffigt. Det vet Hans Dalborg, VD i dåvarande Nordbanken som 1997 slogs ihop med Merita.
När det framkom att han börjat studera finska, tänkte måhända någon att det blott handlade om vardagsfraser samt kanske en och annan ekonomiterm.
Det motsägs av att han redan före ekonomistudierna, vilka kröntes med doktorsexamen, tog en fil kand i slaviska språk vid Uppsala Universitet.
– Det blev mycket resande mellan länderna i samband med fusionen, berättade han när jag för många år sedan fick en intervju på Nordeas dåvarande huvudkontor i Stockholm.
– Jag kunde ju av sekretesskäl inte sitta och jobba med arbetspapper under själva flygturerna. Så
istället ägnade jag den tiden åt att läsa Pippi Långstrump på finska.
Sören Viktorsson

Kåseriet är tidigare publicerat i Hufvudstadsbladet