Nässjöbördiga Sören besökte svenskpluggande elever i Sydkorea