Det borde regna medaljer – till alla fantastiska aktörer!