Så gör du för att inte missa pension vid utlandsarbete