Elin på plats när den kinesiska draken blir kapitalistisk