Uppskattande rader på Facebook av min lärare Alf Svensson (KD)