Finska regeringen hoppas att partssamarbete kan mildra sparpaket