”Jag har bättre möjligheter än någonsin att tänka, läsa, skriva, föreläsa”