Nyheter

Idag, den 10 augusti 2022, är det exakt 26 år sedan som undertecknad anlände till Finland med knappt mer än en dator samt ett finsk-svensk-finskt lexikon på fickan.
What a ride!
Nu är finska det språk jag använder mest, följt av svenskan och engelskan. Att i medelåldern lära sig detta språk har varit ett slit utan dess like – men belöningen har varit och är helt fantastisk.
Sedan 2020 har jag trappat ner journalistiken en smula och börjat med översättning av finskspråkiga böcker till svenska. Jag ”trubadurar” också en smula för mindre publiker, dock helt på hobbybasis och s a s ideellt.
Till det roliga med att ha fyllt 65 hör, att man nu på ett helt annat sätt än tidigare kan välja att bara göra sådana artiklar och översätta sådana texter som känns meningsfulla.
Mitt senaste reportage för Hufvudstadsbladet (se rubriken ”Artiklar”) handlar om Dödsdoulan, en lovvärd verksamhet som nu via småländska Nässjö även kommit till Finland.
Ha det gott!

önskar

Sören